CV + plan

(outline in dutch)

Ervaring met:

Software: Basic, C, C++, Assembler (versch.), Java, Lisp, Tcl/Tk,Html (incl scripts), Unix, Network Programming, Multi Threading, Systeem Programmeren, Graphics (AVS, openGL programmeren), Graphical User Interfaces (versch. platforms).

Hardware: Eigen ontwerp en realisatie van analoge en digitale systemen en systeemdelen, mbv specialized of random logic (74HCT..) chips en discrete componenten, w.o. varierend van audio (processing) systemen, digitale/analoge synthesizer componenten, div computer interfaces da/ad tot power steering, processors en video generatoren (b/w), communication interfaces vanuit discrete componenten, etc.

Wetenschappelijke Ervaring: Ir. Et, 3.5j werkervaring in TU promotieomgeving, keywords computer graphics, algorithms, radiosity, Nurbs (splines), CAGD, specialized computer design and implementation, design and use of digital circuit simulators, parallel hardware and software, large system prototyping, design environment, GUI's, in depth high and low level graphics algorithms. Post grad cursus theoretische natuurkunde (Quantum Mechanical Particle Systems).

Belangrijkste Beta Interesses:

Interactie tussen natuurkundige en mathematische modellen en hun computer simulatie, met mede aandacht voor intuitieve interfaces en nieuwe computer modellen.

Onderzoek naar meer correcte modellering van brein activiteit, zowel op nano-niveau door het betrekken van de fysische, chemische en biologische processen in het neuron cytoplasma, als op meso en macro niveau door het exploreren van de consequenties van grote schaal repetitie van niet lineare gemixed analoog gesampelde processing elementen met geometrische structuur feedback, met name als die opereren in de buurt van hoge gevoeligheid voor velden en structuurinvloeden door herhaalde (bijna-) limiet of (bijna-) discontinue instel punten. Zowel op nano (bijna quantum niveau) als op macro niveau het betrekken van quantum effecten op het gedrag van degrelijke systemen, met zowel aandacht voor interne geometrie als gevoeligheid voor externe velden, wellicht inclusief de laatste gedachtes over het 'split photon' quantum coupling effect.

Software design methodes en omgevingen waarin communicatie en interactiviteit een integrale rol spelen, inclusief (process/communiciatie) theorie en efficiente implementatie methodes, zoals krachtige, efficiente, uniforme thread/process technieken met bijbehorende graphische access methodes en run-time configureerbaarheid.

Theorie en implementatie in zowel acedemische als industriele vorm van geavanceerde synthese methodes gebaseerd op physical modeling, en het faciliteren van het gebruik daarvan.

Combinaties van al deze terreinen zij niet alleen zeer denkbaar, maar ook vruchtbaar vanwege de kruisbestuiving van zowel theorieen als implementaties, en wegens het meervoudig gebruik van zowel human resource als materiele infrastructuur (met name computer apparatuur en kennis).